2021-22 இளங்கலை பாடப்பிரிவுகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ள மாணாக்கர்கள் Online Application Portal-ல் தங்களது +2 மதிப்பெண்களை பதிவேற்றம் செய்து, மதிப்பெண் சான்றிதழையும் உடனடியாக Upload செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.      |      Candidates who have applied for I Year UG Courses, are asked to enter the +2 marks and upload the mark statement in the Online Application Portal immediately.      |      நமது கல்லூரியில் முதுகலை மாணவர் சேர்க்கை 01.07.2021 முதல் நடைபெற்று வருகின்றது. முதுகலை பாட பிரிவுகளில் சேர விரும்பும் மாணவ மாணவியர்கள் தேவையான சான்றிதழ்களுடன் கல்லூரி முதல்வர் அவர்களை சந்திக்கலாம்.      |      Admission 2021-22 Online      |     

Our College

The Hajee Karutha Rowther Howdia College was established in the year 1956 by the Late Hajee Mohamed Meeran Rowther, popularly known as Hajee Karutha Rowther. The Institution, Hajee Karutha Rowther Howdia College, has fulfilled the dreams of its founder by being accredited with the most coveted ‘A’ Grade by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) in the year 2005. The College was re-accredited with ‘A’ grade by NAAC in 2012. Besides, the ‘BEST COLLEGE AWARD FOR COMMUNAL HARMONY’ at the University level was conferred upon the College in 2005, by Madurai Kamaraj University, Madurai.

Accreditation

UGC
NAAC
MKU
NIRF
ISO-QMS
IQAC

VISION


Our vision is to provide the best type of higher education to all, especially to students hailing from minority Muslim community, rural agricultural families and other deprived, under privileged sections of the society, inculcating the sense of social responsibility in them. Our college is committed to produce talented, duly-bound citizens to take up the challenges of the changing times.

MISSION


Our mission is to impart and inculcate social values, spirit of service and religious tolerance as envisioned by our beloved Founder President Hajee Karutha Rowther.

The Vision beckons …….. the Mission continuous forever.

MOTTO

“ إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ”

“ஓதுவீராக! (படைத்த) உம் இறைவனின் திருப்பெயர் கொண்டு”

“Read in The Name  of Thy Lord”

AL-QUR’AN            

N-LIST National Library Search Box

Digital Initiatives

Our Marks

2688
STUDENTS
17
UG PROGRAMMES
158
ACADEMIC STAFF
11
PG PROGRAMMES
50
STAFF WITH PHD.,
5
M.PHIL PROGRAMMES
64
ADMINISTRATIVE STAFF
3
Ph.D., PROGRAMMES