2024 - 2025   கல்வியாண்டின் முதலாமாண்டு இளங்கலை மற்றும் முதுகலை சேர்க்கைக்கு இங்கு விண்ணப்பம் செய்யலாம்.      |      70% மேல் மதிப்பெண் உள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கு சுயநிதிப் பாடப்பிரிவுகளில் 15/05/2024 (புதன் கிழமை) முதல் சேர்க்கை நடைபெறும். (B.Com. CA பாடப்பிரிவிற்கு மட்டும் 90% )

Our College

The Hajee Karutha Rowther Howdia College was established in the year 1956 by the Late Hajee Mohamed Meera Rowther, popularly known as Hajee Karutha Rowther. The Institution, Hajee Karutha Rowther Howdia College, has fulfilled the dreams of its founder by being accredited with the most coveted ‘A’ Grade by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) in the year 2005. The “BEST COLLEGE AWARD FOR COMMUNAL HARMONY” at the University level was conferred upon the College in 2005 by Madurai Kamaraj University, Madurai. The college was conferred with Autonomous status by the UGC, from the Academic year 2013-2014 and was Re-Accredited with “A++” Grade by NAAC (3 Cycle) in 2022.

Media

Video: Our College (English)
காணொளி: நமது கல்லூரி (தமிழில்)

VISION

Our vision is to provide the best type of higher education to all, especially to students hailing from minority Muslim community, rural agricultural families and other deprived, under privileged sections of the society, inculcating a sense of social responsibility in them. Our college is committed to produce talented, duty-bound citizens to take up the challenges of the changing times.

MISSION

Our mission is to impart and inculcate social values, spirit of service and religious tolerance as envisioned by our beloved Founder President Hajee Karutha Rowther.

The Vision beckons …….. the Mission continues forever.

MOTTO

“ إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ”

“ஓதுவீராக! (படைத்த) உம் இறைவனின் திருப்பெயர் கொண்டு”

“Read in The Name  of Thy Lord”

AL-QUR’AN            

Events

H.K.R.H.College e-Library Portal

Submission of Department and Faculty Activities

Digital Initiatives

Accreditation

Our Marks

2588
STUDENTS
168
ACADEMIC STAFF
17
UG PROGRAMMES
1158
MEN STUDENTS
64
STAFF WITH PH.D.
11
PG PROGRAMMES
1430
WOMEN STUDENTS
71
ADMINISTRATIVE STAFF
5
M.PHIL PROGRAMMES
25
ACRES OF CAMPUS AREA
56741
LIBRARY BOOKS
5
Ph.D. PROGRAMMES